Asianajajan nimike on lailla suojattu ja sitä voi käyttää vain Suomen Asianajajaliittoon hyväksytty ja ehdot täyttävä jäsen. Asianajajaliitto valvoo kaikkien asianajajien toimintaa. Asianajotoimintaa Suomessa sääntelee laki asianajajista.

Linkki: Suomen Asianajajaliitto