Selvitämme heti asioinnin alussa, minkälainen kuluriski asiaan voi liittyä.
Samoin selvitämme asiakkaan mahdollisuuden saada asian kustannukset katettua pääosin oikeusturvavakuutuksesta, mikä on ensisijainen vaihtoehto.
Mikäli oikeusturvavakuutusta ei ole, voi asiakkaalla olla mahdollisuus osin tai kokonaan maksuttomaan oikeusapuun useimmissa tuomioistuinasioissa.
On huomioitava, että useimmiten oikeusturvavakuutus tai oikeusapu ei kata asiakkaalle mahdollisesti maksettavaksi tulevia vastapuolen oikeudenkäyntikuluja ja myös muita mm. vakuutusehtoihin perustuvia vähennyksiä voi liittyä korvaukseen.

Laskutus on ajantasaisesti seurattavissa toimenpiteittäin eriteltyinä. Laskutus on pääosin toimenpide- ja aikapohjainen. Joissain tapauksissa voidaan sopia myös kiinteästä palkkiosta. Toimeksiannon vahvistamisen yhteydessä laskutuksesta sovitaan tarkemmin.